Anasayfa
 İMMED
 İşletme Mühendisliği
Tanıtım
İşletme Mühendisliği Kulübü
İTÜ

 Mentörlük Projesi
 Kariyer
 Haberler ve Etkinlikler
 İletişim
İşletme Mühendisliği Hakkında
İşletme mühendisliği, yönetimin planlama, örgütleme, önderlik etme ve denetleme işlevleri ile üretim, araştırma, pazarlama, finans ve diğer destek hizmet faaliyetlerinde yer alan insan bileşeni arasındaki mühendislik ilişkilerini kurarak değişik teknolojik çevrelerde faaliyet gösteren örgütlere yönetim sistemleri entegre etmek üzere model, süreç ve sistem tasarlayan, uygulayan ve/veya geliştiren bir bilim dalıdır. 


İşletme Mühendisliği Bölümü'nün Özgörüsü(vizyonu)

İşletme Mühendisliği Bölümünün özgörüsü, liderlik vasıflarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde geleceği şekillendirecek mühendisler, yöneticiler ve ekonomistler yetiştirmek ve bilimsel üretimi ile tüm dünyayı etkileyebilen bir kurum olmaktır. 

İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’nün Özgörevi (misyonu)
1. Sosyal, ekonomik, mühendislik ve yönetimle ilgili sistemlerin dinamik doğasını kavramış ve bu sistemleri tasarlayıp uygulayabilen, çevresel değişimleri öngörerek değişen zaman ve koşullarda doğru karar verme becerisine sahip, problemlere disiplinler arası çözüm geliştirip yeni ve kamaşık fikirleri sentezleyebilen, öğrenmeyi öğrenmiş, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek; 
2. Bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelere, özgün bilgi üreterek ve yayarak uluslar arası ve ulusal düzeyde katkıda bulunmaktır. 

İTÜ İşletme Mühendisliği Lisans Programı’nın Özgörevi(misyonu)
Mesleğinin ahlaki değerlerini benimsemiş, iş yaşamında, sanayide, kamuda ve kâr amacı gütmeyen ortamlarda teknolojik, iktisadi, yasal ve yönetimsel yönleri olan problemleri belirlemeye ve çözmeye yönelik sistemleri ve uygulamaları tasarlamada, yürürlüğe sokmada, yönetmede ve sürekli olarak geliştirmede yetkinlik kazanmış, yaratıcı ve sorgulayıcı işletme mühendisleri mezun etmektir.

İşletme Mühendisliği Bölümü ilgili daha detaylı bilgi için bölüm internet sitesiniz ziyaret ediniz. -> www.islmuh.itu.edu.tr


Site Ziyaretçi Sayısı: 115554
     

© İTÜ İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği (İMMED)